Monday 23 April 2007

Vladivostock.

Bloody Rostock.
Ryssland och Japan gjorde en Afrika, eller en Fashoda närmare bestämt, och krigade i Kina. Det här hände alltså efter opiumkriget.

Det går framåt. Vi ökar takten och mängden kaffe.

Boerkriget var helt meningslöst och vi hatar imperialismen jättemycket! Usch!Lyssnar på: Langhorns - Club Gabardino (helt rätt stämning.)

No comments: