Thursday 13 December 2012

Å andra sidan...

...så kanske jag ska låta bli att fatta beslut när jag glömt att ta min medicin.

No comments: